Samen zorgen voor een klimaatbestendige wijk!

Door klimaatverandering krijgt Nederland te maken met steeds meer hevige regenbuien. In stads- en dorpskernen kan dit water moeilijk weg doordat een grootdeel van de grond bebouwd of bestraat is. Gemeenten hebben moeite ervoor te zorgen dat we droge voeten houden. Zij beheren maar een klein deel van alle ruimte in de stad. Het grootste deel van de ruimte in de stad wordt beheerd door jou en de andere bewoners.

Share my City heeft daarom een tool gecreerd waarmee gemeenten en haar bewoners inzicht krijgen in de beste methoden om tijdelijk water vast te houden. Door het vast houden van water wordt het riool ontlast en kan wateroverlast worden voorkomen. Want ook jouw tuin, balkon of dak kan een bijdrage leveren. Bovendien zijn er vaak aantrekkelijke subsidies beschikbaar.

Kijk dus snel wat jij kan doen om wateroverlast te voorkomen!

 

Doe mee!