Het probleem

Waarom Share My City?

Waarom Share My City?

Door klimaatverandering worden regenbuien veel intenser en omdat we alles volgebouwd hebben kan het water de grond niet meer in. Dat betekent overstromingen. Vooral in de stad. Het systeem zit zó in elkaar dat het overtollige regenwater ofwel naar een sloot of een meertje in de buurt gaat, of het gaat meteen het riool in. Bijvoorbeeld: het water dat op jouw dak valt gaat via de regenpijp naar het riool. Rioolwater wordt gezuiverd in grote zuiveringsinstallaties, miljoenen liters per dag. Dit kost energie en ruimte. Onnodig, want het water wás al schoon en je kunt het water makkelijk ergens anders opvangen. Bovendien kun je het later dan weer gebruiken. Want naast intense buien, zijn er ook steeds meer periodes van droogte en hitte. We willen dus het water opvangen wanneer en waar het valt.

Opvang in de openbare ruimte

Opvang in de openbare ruimte

Op dit moment wordt het meeste regenwater dat niet naar het riool gaat opgevangen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in wadi’s: een soort badkuip in de vorm van een grasveld waar tijdelijk water in kan staan als het heel hard regent. De openbare ruimte, die van ons samen is, wordt ook voor heel veel andere dingen gebruikt: speelplaatsen, parken, pleinen, sportvelden, enzovoorts. De openbare ruimte in de stad is beperkt. Er is niet genoeg om ook nog al het water op te vangen. Bovendien is ruimte in de stad vaak heel duur. Het opvangen van water wordt betaald door gemeenten en waterschappen, zij moeten zorgen dat er geen overstromingen zijn. Dit wordt steeds moeilijker en de waterschapsbelasting gaat daardoor elk jaar omhoog.

In eigen handen

In eigen handen

De meeste ruimte in de stad is in privé-handen. Deze ruimte is vaak óók geschikt om water op te vangen. Bovendien zijn de oplossingen over het algemeen goedkoper. Bijvoorbeeld in een regenton op het balkon, in een bak met water op je dak, in een vijver in de tuin, in plantenbakken in je tuin of aan je gevel, in een waterschutting. De wateroverlast wordt dan veel minder. De gemeente hoeft niet meer te zoeken naar dure oplossingen. Het opvangen van water bijvoorbeeld in een groen dak of in de tuin, levert ook andere voordelen op: minder hitte-stress in de stad, meer groen, meer biodiversiteit, maar ook: meer openbare ruimte beschikbaar voor andere dingen. Allemaal meerwaarde voor de maatschappij waarin we leven.

Wat is Share My City?

Wat is Share My City?

Share My City is een platform waar burgers kunnen zien wat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en het scheppen van maatschappelijke meerwaarde. We zoeken de beste en goedkoopste oplossing voor wateroverlast en kijken daarbij ook naar privéruimte.

Als het water in jouw wijk het beste kan worden opgevangen op jouw dak, tuin of gevel, zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk wordt om je ruimte aan te passen.

Aantrekkelijk betekent dat er geen extra regeltjes zijn en dat er financiële voordelen zijn.

Op de website kun je zien wat jij aan jouw huis of in jouw tuin kan doen, hoeveel water je daarmee opvangt, wat dat bijdraagt aan het oplossen van wateroverlast in je eigen omgeving en wat het jou en anderen kan opleveren.