Waterdak

Een waterdak bergt het regenwater tijdelijk op het dak en voert het af via een geknepen afvoer. Een waterdak heeft dus geen vegetatielaag. Doordat het water niet direct afgevoerd wordt via een regenpijp, maar via een geknepen afvoer is het mogelijk om water langer op het dak te laten staan. Het water stroomt langzaam weg, waardoor het riool minder water in een keer hoeft af te voeren. Het is wel belangrijk dat het niet te langzaam gaat, zodat het dak tijdens de volgende regenbui weer leeg is. 

Naast de geknepen afvoer moet er ook een overstort zijn die ervoor zorgt dat het water niet té hoog komt te staan. Gebruikelijk is om deze op een hoogte van 60 mm te plaatsen. 

 

In principe kunnen alle platte daken in Nederland gebruikt worden als waterdaken. Bij het ontwerp van het dak wordt er standaard rekening gehouden met een belasting op het dak van 1 kN/m2 en dit is ruim voldoende om maximaal 60mm water te kunnen dragen. 

Biodiversiteit: +/-

Koeling: ++

Waterberging: +++

Leefomgeving: ++

Belangrijk is wel om rekening te houden met eventuele aanvullende maatregelen om het dak totaal waterdicht te maken. Daarna zal er bijna geen onderhoud meer nodig zijn behalve het controleren op verstoppingen van de geknepen overlaat en de overstort. 

VorigeVolgende